Nu finns det Pomo€ash Senior! 

För ett aktivt och idérikt liv (Nästa ansökningsomgång på våren 2023)

Pomoväst lanserar nu ett Pomo€ash Senior-bidrag, som kan sökas av en grupp seniorer där majoriteten är 70 år eller äldre eller av en ensam företagsam senior som fyllt 70 år. Bidraget kan användas till gemensamma aktiviteter för seniorer (tex att lära sig något nytt tillsammans) eller kanske för att skaffa någon utrustning för gemensamt bruk, tex sällskapsspel, hobbymaterial osv. Pomoväst kan också stöda åtgärder som bidrar till företagsverksamhet bland seniorer eller för övriga goda idéer som höjer livskvaliteten och ökar aktiviteten. Varför inte försöka få igång någon gemensam aktivitet för både juniorer och seniorer.

Storleken på bidraget är 100 € - 900 €. Pomo€ash Senior kommer nu att testas under hösten och utvärderas efter det.

Deadline för den första ansökningsomgången är 31.8.2022!

Bekanta er noggrant med anvisningar och villkor här

Ansökningsblankett (pdf)

Ansökningsblankett (word)


Nu finns det Pomo€ash! 

Pomo€ash för ungdomar

Nästa ansökningstid:  Nästa ansökningsomgång på våren 2023

Är du ung, har du goda idéer, men inte pengar?

Pomoväst delar ut bidrag till ungdomar som har bra idéer, men som behöver pengar för att genomföra dem. Pomo€ash kan beviljas en grupp på minst tre ungdomar (11-25 år) eller en företagsam ungdom 11-25 år. Om ni alla är under 18 år behöver ni en myndig kontaktperson . 

Pomo€ash-bidraget varierar mellan 100-900 euro

Bekanta er noggrant med anvisningar och villkor här

Ansökningsblankett (pdf)

Ansökningsblankett (word)


          

Rapportblankett

Skriv siffran 1 med bokstäver: