Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

 

Ett bra projekt grundar sig i ett behov.
Bra planering är grunden för ett framgångsrikt projekt!

 

En bra projektansökan har följande egenskaper:

Tydliga motiveringar till varför projektet behövs.

Målet och åtgärderna är tydliga och noggrant definierade.

Målgruppen är tydligt definierad och avgränsad.

De partners som behövs för projektet har förbundit sig att delta.

Kostnadsförslaget är motiverat och skäligt i förhållande till projektets mål och åtgärder.

Projektet har planer för hur verksamheten ska fortgå och förankras samt hur resultaten ska spridas.

Den som genomför projektet har avtalat om den övriga finansieringen för projektet och förbundit sig till sin självfinansieringsandel.

Tillräckliga och kunniga personalresurser har reserverats för projektet.

 

Tänk noggrant över

  • vad skall göras, vem skall göra
  • hurudan är tidtabellen
  • vad kostar det att förverkliga projektet 
  • vem finansierar projektet
 
Ta kontakt till oss redan i början av planeringen.

 

Låt oss förverkliga din idé tillsammans!

 

Nyttig information finns i:

Handbok för projektaktörer

Projektplan (modell)