BLI MEDLEM!


Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2021-2022

Företagsstöd:

16.11.2021 - 15.1.2022 

1.2.2022 - 15.3.2022 

1.4.2022 - 31.5.2022 

1.6.2022 - 31.8.2022 

1.9.2022 - 31.10.2022

Projektstöd:

1.10.2021 - 31.1.2022 

1.2.2021- 30.4.2022 

1.5.2021 - 30.9.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

 

Infotillfälle gällande företagsstöd för småföretag 2.2.2022

Företagsstöd för mikro- och småföretag; Pomoväst, Ykkösakseli och Novago
Kl. 13.30 – 14.45 på finska och kl. 15 – 16.15 på svenska 

För mera info:

Se här


Har du en projektidé som behöver finansiering? Nu är rätt tid att planera och forma ideén till en bra projektplan.

Ansökningar med bilagor bör lämnas in via Hyrrä-systemet senast den 15.2.2022  

Pomoväst prioriterar projekt som hör under strategins tyngdpunkstområde "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Kontakta gärna oss innan ansökan lämnas in i Hyrrä.

Observera också Katso-tjänsten har upphört och ersatts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter (läs mera längre ner på sidan)

 

    


VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE HYRRÄ-FULLMAKTER!

Användningen av Katso-tjänsten upphör den 31 december 2020.  Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Rättigheterna i Katso överförs inte automatiskt  till Suomi.fi-fullmakter utan dessa måste sökas på nytt i Suomi.fi-tjänsten. Det lönar sig att göra ändringen direkt.

I stället för Katso-koder loggar man i fortsättningen in i e-tjänsterna med starka personliga identifieringsverktyg såsom nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som beviljats av polisen eller aktivkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Bekanta er med anvisningarna och agera nu. 

Livsmedelsverkets nyhetsbrev (finska)

Fullmakter Suomi.fi

Ifall föreningen en undertecknare, kan den ge rättigheter via tjänsten direkt, har föreningen två undertecknare måste det göras en skild ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Mer information hittar du här:

Info

Hyrräanvisningar här


Effekterna av Coronaviruset i Pomovästs verksamhet

 

Pomovästs personal arbetar både på kontoret och på distans. Detta betyder att det inte alltid finns personal på plats på kontoret.

Vi rekommenderar att våra kunder undviker att besöka vårt kontor. Ta kontakt med oss så kan vi komma överens tillsammans. Vi ger rådgivning per telefon och per e-post samt vid behov via zoom-möten.

Vi fortsätter vårt arbete för att utveckla regionen och vår deadline för höstens ansökningar står fast, dvs ansökningar med behövliga bilagor bör lämnas in SENAST 15.2.2022.

Ta hand om er!

Pomoväst rf


KICK OFF STRATEGI - STRATEGIA 2021-2027

Nu har vi kickat igång strategiarbetet inför nästa programperiod. Kick off-tillfället leddes av Reidar Wasenius! 

 

 


Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020

 

Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä under år 2020

Katso-auktoriseringen som erbjuds av Skatteförvaltningen ersätts stegvis med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakt under år 2020. Meddelande 10.1.2020: Hyrrä övergår tillbaka att använda Katso-tjänsten, när Suomi.fi-fullmakterna inte började fungera felfritt

Läs mera


Den kommande programperioden

Följ beredningen av den nya programperioden. Du kan läsa mera på jord- och skogsbruksministeriets sida

Pomoväst har under år 2020 två ansökningsomgångar


Vi tar emot ansökningar för företags- och projektstöd!

Företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

 

Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

Nylandsbygd.fi


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE HYRRÄ-FULLMAKTER!

Användningen av Katso-tjänsten har upphört den 31 december 2020.  Katso-tjänsten har ersatts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Rättigheterna i Katso överförs inte automatiskt  till Suomi.fi-fullmakter utan dessa måste sökas på nytt i Suomi.fi-tjänsten. Det lönar sig att göra ändringen direkt.

I stället för Katso-koder loggar man i fortsättningen in i e-tjänsterna med starka personliga identifieringsverktyg såsom nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som beviljats av polisen eller aktivkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Bekanta er med anvisningarna och agera nu.

Fullmakter Suomi.fi


Dataskyddsredogörelse

Prenumerera på vårt nyhetsbrev nedan 

 

Skriv siffran 9 med bokstäver: